Kit Lisbeth Jensen, psykolog og specialist i klinisk psykologi

Jeg er uddannet ved Universitetet i Oslo og arbejdet i psykiatrien frem til 1998, hvor jeg blev ansat som klinisk psykolog på Familiecentret i Skagen kommune. I 2006 etablerede jeg en lille deltidspraksis og siden 2012 har jeg været privatpraktiserende på fuld tid.

I min praksis møder jeg børn og unge i vanskeligheder, og voksne der har gået ned med stress og/eller er ramt af depression eller angst, samt sundhedsprofessionelle der ønsker supervision monofaglig, tværfaglig, individuelt eller i gruppe. 

I 2010 etablerede jeg Psykologonline. En onlineklinik, hvor du kan sidde hjemme i dine egne trygge rammer og tale med en psykolog, enten via video, eller tekst (mail, chat).

Jeg er koordinator i Dansk Psykoterapeutisk Selskabs onlineudvalg, sidder i Dansk Psykolog Forenings onlinepanel og var foreningens representant i en Task Force gruppe i regi af den Europeiske Føderation af Psykolog Foreninger (EFPA) fra 2015 til 2017. Jeg afholder kursus og workshop om E-terapi og har skrevet bogen "Fra Offline til Online, internetbaseret rådgivning og terapi." 

Det betyder at jeg i min praksis møder klienter på nettet og klienter ansigt til ansigt og fra 1. juli 2017 modtager jeg tillige klienter med lægehenvisning.