Priser: 

Individuelle samtaler: kr. 950

Parsamtaler: kr. 1200

Lægehenviste betaler kr. 403,39 for den første samtale og derefter kr. 336,36 pr. samtale

 

Du kan vælge mellem Mobilepay, bankoverførsel eller kontant betaling. Husk at tage dit sundhedskort med til vore samtaler. 

 

Tilskud

Du kan bruge din lægehenvisning, dog ikke hvis du vælger onlineforløb

Sygeforsikringen "danmark", yder tilskud til behandling af let til moderat depression og angst

Hvis du har en sundhedforsikring for jer eller jeres børn vil nogle forsikringsselskaber kunne yde tilskud, alternativt dække dine psykologsamtaler

 

Afbud

Afbud skal ske 24 timer forud for vores aftale.

Afbud samme dag eller udeblivelse betyder, at du skal betale efter gældende takst.

 

Kontakt

Jeg har ingen fast telefontid. Hvis jeg ikke kan tage telefonen, er du velkommen til at indtale en besked, og jeg vil ringe dig op så hurtig som muligt. Du kan alternativt sende mig en sms, eller skrive en email til kitlisbeth(at)protonmail.com

 

Privatlivspolitikken

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Psykolog Kit Lisbeth Jensen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har

modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Privat Praksis

CVR-nr.: 33 12 81 69

Vi er ikke etableret uden for EU

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Vi har ingen databeskyttelsesrådgiver, men du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige på ovennævnte adresse.

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Til rådgivning og behandling af dig personligt vedrørende psykologiske forhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.


Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af

interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der

begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer og cpr.nr samt din journal. Vi har ikke andre personoplysninger om dig.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det. 

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for berigtigelsen af handlen.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de

kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af

oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige

generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at

beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandlinger af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden

hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du

finder på www.datatilsynet.dk.

 

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Copy rights - hvis du ønsker en lignede skriftlig privatlivspolitik så kontakt kursus(at)LSrt.DK og du kan bestille dokumentet.