Sundhedsforsikringer

06/12 2013

Det at få hjælp når livet gør ondt er ikke altid lige så nemt, og for forældre er der ikke noget der smerter mere end når ens barn har det svært. 

Forældre har altid mulighed til at kontakte kommunens PPR, men det er mange PPR der kun tilbyder en konsultation eller to. Tidens trend indenfor det kommunale hjælpeapparat er overvejende rådgivende og konsultative samtaler, enten med barnets lærere eller pædagoger. Nogle PPR kontor har desværre også lange ventelister. 

Alternativet kan være at henvise barnet til børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium, men for at få hjælp skal problemerne være massive, og PPR skal først have været inde i billede, og dernæst bliver barnet sat på en venteliste hvor det kan gå op til flere måneder før det første møde med psykolog eller psykiater. 

Et andet alternativ er en sundhedsforsikring. De fleste forsikringsselskaber tilbyder en forsikring for børnene. Nogle selskaber har aftaler med egne psykologer, andre selskaber giver familien mulighed til frit at vælge hvilken psykolog de vil bruge. Tryg er et av de forsikringsselskaber der både giver frit valg af psykolog, og mulighed for at få 10 behandlingstimer uden at familien skal betale noget. For at få indvilget psykologhjælp skal der imidlertid have være alvorlig sygdom, dødsfald i familien, eller barnet skal have været udsat for vold, overgreb eller en ulykke. 

Dansk Sygesikring giver mulighed for psykologhjælp til reduceret pris. For hver psykologtime tilbagebetales kr. 200 (2014).  Familien vælger selv psykolog, sålænge psykologen er tilknyttet Dansk Sygesikring. Familien får tilskud selvom  der ikke har været sygdom, dødsfald, vold eller ulykke. 

Det at gå til en privatpraktiserende psykolog er en udgift, dersom du ikke har en sundhedsforsikring for dit barn. Nogle vælger selv at betale, og det familien skal regne med er et forløb der indebærer mellem fem og syv samtaler. Nogle gange færre, nogle gange flere, afhængig af problematikken. 

Alle børn og familier burde få muligheden til psykologhjælp uafhængig af økonomi. Virkeligheden er desværre ikke skruet sammen på den måde. Det skulle jeg ønske den var, fordi det er min overbevisning at en tidlig indsats ville forebygget store lidelser senere i livet. 

Hvis dit barn har det svært, eller det er knas i familien, prøv at få hjælp så tidlig som mulig. Jo, længere tid det går, jo større og mere massive kan problemerne blive. En tidlig indsats er vigtig enten det er i kommunal regi, regional eller i privat regi. Har du spørgsmål til hvordan du kan hjælp, så er du velkommen til helt uforpligtende at tage kontakt med mig, så vil jeg besvare dine spørgsmål så godt jeg kan.